ტრანსნაციონალიზაცია: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
(სოციალური სამყაროს ტრანსნაციონალიზაცია, გლობალიზაცია, ტერმინი, განმარტება)
 
ცვლილებები ადამიანის ისტორიაში, ახდენს ზეგავლენას თვითაღწერის და უკვე არსებული ფასუელობების რევიზიაზე([[რევიზია]]). ეპიცენტრი([[ეპიცენტრი]]) ისტორიული ცვლილებებისა, ეფუძნება ძირითადად - მათ შორის ბუნებრივი კატასტროფები ან რევოლუციები, რომლებიც უკვე არსებული ძალაუფლების ან საზოგადოების([[საზოგადოება]]) რე-კლასიფიკაციის სახით გამოიხატება - უკვე არსებულ კოლექტიური თვით- და უცხოაღქმის ნიმუშს([[ნიმუში]]), ასევე ფუნდამენტალურ([[ფუნდამენტალიზმი]]) ფასეულობების ძირითად ცვლილებებს. ადამიანთა ქმედება თუ მოქმედება, დამოკიდებულია უკვე არსებულ რეალობაზე([[რეალობა]]). ვილიამ ი. თომას-ის თეორემის მიხედვით "თუ ადამიანი აფასებს სიტუაციებს რეალურად, იგი რეალურად აფასებს შედეგებს".
 
"გლობალიზაცია"([[გლობალიზაცია]]) და "11. სექტემბერი"([[11 სექტემბერისექტემბრის ტერაქტი]]) არის დღესდღეობით დედამიწაზე ალბათ ყველასათვის ისეთივე ცნობილი როგორც კოკა-კოლა([[კოკა-კოლა]]), მაკდონალდსი([[მაკდონალდსი]]) ან მაიკროსოფტი([[მაიკროსოფტი]]). ტერმინების განმარტებათა გლობალიზაციის პროცესში, რომელშიც მილიარდზე მეტი ადამიანისთვის, სულ მცირე მათი მსოფლიო გადაადგილების ჰორიზონტი([[ჰორიზონტი]]) მოსჩანს, არის ერთ-ერთი შედეგი ეპოქალური([[ეპოქა (გეოლოგია)]]) ცვლილებებისა. ვითარდება საზღვრებს მიღმა ეგრეთ წოდებული "გლობალური სიმბოლების სისტემა", რომელსაც მსოფლიო მოსახლეობის თვითაღქმასა თუ "უცხო"-ს შეფასებაში დიდი მნიშვნელობა აქვს.
 
ტრანსნაციონალიზმი და ტრანსნაციონალიზაცია ბოლო წლებში განვითარდა, სოციოლოგიაში([[სოციოლოგია]])იგი ჰპოვებს მნიშვნელოვან ნაწილს და იკვლევს ადამიანების (ასევე ტრანსნაციონალური საზოგადოების([[ტრანსნაციონალური კომპანია]])) ქმედებებს (და არა სახელმწიფო ქმედებებს, მიუხედავად იმისა რომ ადამიანების ქმედებები ასევე სახელმწიფოს მიერ იყოს გამოწვეული) საზღვრებს გარეთ. ამ ტერმინში იგულისხმება მუდმივი, მასიური თუ სტრუქტურული([[სტრუქტურა]]) ან ინსტიტუციონალიზირებული ურთიერთობები, რომლებიც არსებობენ უკვე არსებული ეროვნებების (ნაციონალური სახელმწიფოები) საზღვრებს გარეთ. ტრანსნაციონალიზაცია ისოტირიულად არ არის სრულიად ახალი ტერმინი, იგი ყოველდღიურად იძენს მეტ მნიშვნელობას ტვირთების თუ ადამიანების, ან ინფორმაციების გადაადგილებაში. ტრანსნაციონალიზაცია არის სოციოლოგიის კვლევის საგანი, რომელიც არ უნდა იქნეს გაგებული როგორც თეორიულ-ანალიტიკური პროექტი ან თეორიული პროგრამა.
 
= '''ლიტერატურა''' =
 
ლუდგერ პრისი, სოციალური სამყაროს ტრანსნაციონალიზაცია, სუჰრკამპ, 2008
ანონიმური მომხმარებელი