საქართველოს უნივერსიტეტი: განსხვავება გადახედვებს შორის

გვერდი დაცარიელდა
(გვერდი დაცარიელდა)
{{წასაშლელი}}
{{მოიცადეთ}}
{{ვიკიფიცირება}}
{{გასაწმენდი}}
{{უნივერსიტეტი
|სახელი= საქართველოს უნივერსიტეტი
|მშობლიური_სახელი =
|ლათინური_სახელი = University of Georgia
|სურათი= [[Image:UG_HOLI.jpg|300px|საქართველოს უნივერსიტეტის ჰოლი]]
|დაფუძნდა= [[2005]]
|ტიპი = კერძო
|endowment =
|staff = 80
|კოლეგია=
|პრეზიდენტი=
|რექტორი= [[მანანა სანაძე]]
|პრორექტორი=[[ნატო ჩიხლაძე]]
|კანცლერი = [[კოკა თოფურია]]
|დეკანი= 6
|სტუდენტი = 1,024
|ბაკალავრი = 706
|მაგისტრი = 318
|კურსდამთავრებული = 77
|სადოქტორო = 12
|ქალაქი= [[თბილისი]]
|შტატი=
|ქვეყანა= [[საქართველო]]
|კამპუსი=3
|ფერები= #770300; #ECECEC
|მასკოტი=
|მეტსახელი=
|კავშირები=[[]]
|ვებგვერდი= http://www.ug.edu.ge/
|მისამართი= კოსტავას ქ. № 77ა, თბილისი, საქართველო
|ტელეფონი= კანცელარია - (99532) 241144 (შიდა104)<br/>ცნობათა ბიურო – (99532) 241144 (შიდა 101)|coor =
|ლოგო= [[Image:UG-Logo.png|150px|საქართველოს უნივერსიტეტის ემბლემა]]
 
}}
 
'''საქართველოს უნივერსიტეტი''' წამყვანი და სწრაფად მზარდი [[უნივერსიტეტი|უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა]].
დაარსდა, როგორც ''”საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი”.'' მაგრამ მას შემდეგ, რაც საზოგადოებრივ სპეციალობებს დაემატა სხვა საგანმანათლებლო პროგრამები, უნივერსიტეტს სახელი გადაერქვა.
უნივერსიტეტის ძირითადი სტრუქტურული ერთეულია სკოლა. ამჟამად უნივერსიტეტში მოქმედებს შემდეგი სკოლები: ეკონომიკისა და ბიზნესის, ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების, სამართლის, პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების, ჰუმანიტარულ მეცნიერებების, ინფორმაციული და საინჟინრო ტექნოლოგიების, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის, მოსამზადებელი და კვალიფიკაციის ამაღლების, სპორტული. <br />უნივერსიტეტი სრული საგანმანათლებლო ციკლის გავლის საშუალებას იძლევა, უმაღლეს პროფესიულ, საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე 1000 სტუდენტია დარეგისტრირებული. მათ სწავლას ემსახურება უნივერსიტეტის მდიდარი ბიბლიოთეკა, ენების, ლინგაფონური და კომპიუტერული ცენტრები.
უნივერსიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს სტუდენტთა სპორტულ აქტივობებს, რაზეც უნივერსიტეტის სპორტული დარბაზი და დიდი და პატარა საფეხბურთო მოედნების გადატვირთულობაც მოწმობს.<br />
უნივერსიტეტში დასაქმებულია 100-ზე მეტი ადმინისტრაციის თანამშრომელი და 250-მდე პროფესორ-მასწავლებელი.
უნივერსიტეტი '''ლიცენზირებულია''' საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 18 აგვისტოს #413 და 2005 წლის 15 დეკემბრის #696 ბრძანებებით;
უნივერსიტეტი '''აკრედიტებულია''':<br />
I. საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებათა აკრედიტაციის საბჭოს 2005 წლის 26 აგვისტოს #2-19/334 გადაწყვეტილებით 2005 წლისათვის, I კურსზე მისაღები კონტინგენტის რიცხვი განისაზღვრა 97 სტუდენტით.<br />
II. საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებათა აკრედიტაციის საბჭოს 2005 წლის 21 დეკემბრის #2-19/364 გადაწყვეტილებით 2006 წლისათვის I კურსზე მისაღები კონტინგენტის რიცხვი განისაზღვრა 161 სტუდენტით.<br />
III 2007 წლის 2 ოქტომბრის აკრედიტაციის საბჭოს #08/ს გადაწყვეტილებით სტუდენტთა საერთო რაოდენობა განისაზღვრა 1473 სტუდენტით.<br />
IV 2009 წლის 30 დეკემბრის აკრედიტაციის საბჭოს #22/ს გადაწყვეტილებით. სტუდენტთა საერთო რაოდენობა განისაზღვრა 2097 სტუდენტით.
 
==ისტორია==
=== დაფუძნება ===
2002 წლის მიწურულს [[თსუ|თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა]] და [[საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი|საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ]] ორმა პროფესორმა '''[[გიული ალასანია|გიული ალასანიამ]]''' და '''[[მანანა სანაძე|მანანა სანაძემ]]''' გადაწყვიტეს, გაეხსნათ ამერიკათმცოდნეობის ცენტრი, რომელიც მოამზადებდა მაგისტრანტებს ამერიკათმცოდნეობის მიმართულებით. ცენტრი დაფუძნდდა სტუ-ში.
ცენტრის მუშაობის მიზანი იყო [[ამერიკა|ამერიკის]], როგორც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქვეყნის შესწავლა და კვლევა. მოგვიანებით, ანალოგიური პროგრამები მომზადდა ევროპათმცოდნეობის მიმართულებითაც. პროგრამები შემუშავებული იყო იმ პრინციპით, რომ მაგისტრანტს, ამერიკის, თუ ევროპის ზოგადად შესწავლასთან ერთად, შესაძლებლობა ეძლეოდა, თავისი სურვილის შესაბამისად, დასპეციალებულიყო საზოგადოების ცხოვრების რომელიმე სფეროს მართვის დასავლურ მოდელში: საჯარო ადმინისტრირების, ბიზნეს-ადმინისტრირების, კულტურისა და განათლების მენეჯმენტის და ა.შ. მიმართულებით. 2004 წლის 1 ოქტომბრიდან აღნიშნულ პროგრამებზე სწავლა დაიწყო 35 მაგისტრანტმა.
2004 წლის 21 ივლისს შეიქმნა შ. პ. ს. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლა (სმს). დამფუძნებლები: [[საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი]] და კერძო პირები: პროფესორები[[ გიული ალასანია]] და [[მანანა სანაძე]].
 
=== საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი ===
სმს სწრაფად განვითარდა. სულ მალე მაგისტრანტების რიცხვმა 100-ს გადააჭარბა. მრავალფეროვანი გახდა მისი პროგრამებიც. იმავე 2004 წელს, პარტნიორებმა გადაწყვიტეს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლის ბაზაზე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების - უნივერსიტეტის დაფუძნება. შ. პ. ს. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლას, როგორც დამფუძნებელს, გადაერქვა სახელი და ეწოდა: '''«საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი»'''.
დამფუძნებლების ირგვლივ შემოიკრიბა თანამოაზრეთა და მაღალკვალიფიცირებულ პროფესორთა გუნდი, რომელთა უანგარო და თავდაუზოგავმა შრომამ ისეთი რთული წამოწყება, როგორიც, თანამედროვე, XXI საუკუნის უნივერსიტეტის შექმნაა, რეალობად აქცია.
შემუშავდა უნივერსიტეტის წესდება, სტრუქტურა და ჩამოყალიბდა უნივერსიტეტის მართვის უმაღლესი ორგანო - მეურვეთა საბჭო.
2005 წლის 24 მარტს ჩატარდა მეურვეთა საბჭოს პირველი სხდომა, რომელმაც მეურვეთა საბჭოს თავმჯდომარედ აირჩია გიული ალასანია, საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორად კი – მანანა სანაძე.
2005 წლის მიწურულს [[საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი]] გამოვიდა შპს ”საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტიდან” და თავისი უფლება-მოვალეობები გადასცა დარჩენილ პარტნიორებს.
 
=== საქართველოს უნივერსიტეტი ===
2005-2007 წლებში უნივერსიტეტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. სამაგისტრო პროგრამებს საბაკალავრო პროგრამები დაემატა. პირველი ბაკალავრები უნივერსიტეტმა მიიღო 2005 წლის სექტემბერში, სულ 117 სტუდენტი. 2007 წლისათვის უნივერსიტეტის სტუდენტთა საერთო რიცხვმა 600 გადააჭარბა. 2006 წლის შემოდგომიდან უნივერსიტეტში ამუშავდა სადოქტორო პროგრამები. პირველი დოქტორანტი, რომელსაც თავისი სადოქტორო პროგრამის კრედიტების ტრანსვერის, სუ-ში სადოქტორო დისერტაციის დასრულების, ნაშრომის წიგნად გამოცემისა და 2006 წლის 19 ნოემბერს სუ-ის ხარისხის მიმნიჭებელი საბჭოს წინაშე სადოქტორო დისერტაციის დაცვის შემდეგ, დოქტორის ხარისხი მიენიჭა, იყო ედუარდ რობერტ რაუპი.
2007 წლიდან უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამები გასცდა საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სფეროს. უნივერსიტეტს შეეცვალა სახელი და მას ეწოდა '''"საქართველოს უნივერსიტეტი"'''
 
==უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულები==
===საუნივერსიტეტო სკოლები===
[[სურათი:UG_LIBR.jpg|thumb|right|300px|უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის საცავი]]
[[სურათი:UG-LANGAGES.jpg|thumb|right|300px|უნივერსიტეტის ენების ცენტრი]]
[[სურათი:UG-BOOKS.jpg|thumb|right|300px|უნივერსიტეტის წიგნების მაღაზია]]
[[სურათი:UG_STAD.jpg|thumb|right|300px|უნივერსიტეტის მოედნები]]
[[სურათი:UG-DARBAZI.jpg|thumb|right|300px|უნივერსიტეტის სპორტული დარბაზი]]
<P align=center><B>საუნივერსიტეტო სკოლები</B></P>
<P style="LINE-HEIGHT: 1.5; TEXT-INDENT: 20px" align=justify>სკოლა საქართველოს უნივერსიტეტის მთავარი სტრუქტურული რგოლია.&nbsp;საუნივერსიტეტო სკოლებში სწავლება სამ, ან ოთხ საფეხურიანია:</P>
<UL>
<LI>საბაკალავრო;
<LI>სამაგისტრო;
<LI>სადოქტორო;&nbsp;
<LI>უმაღლესი პროფესიული;</LI></UL>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1.5; TEXT-INDENT: 20px" align=justify>სწავლების თითოეულ საფეხურზე სწავლება&nbsp; შესაბამისი პროგრამებით მიმდინარეობს.</DIV>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1.5; TEXT-INDENT: 20px" align=justify>საუნივერსიტეტო სკოლები საზოგადოებას სთავაზობენ უწყვეტი განათლებისა და პროფესიული გადამზადების მრავალფეროვან მოკლევადიან პროგრამებს. გადამზადებისა და პროფესიული პროგრამების განხორციელებაში&nbsp; საუნივერსიტეტო სკოლებს დახმარებას უწევენ &nbsp;უნივერსიტეტის გადამზადებისა და ტრეინინგის ცენტრი და უნივერსიტეტის ენათა ცენტრი. </DIV>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1.5; TEXT-INDENT: 20px" align=justify>სკოლას ხელმძღვანელობს სკოლის დირექტორი, რომელიც რექტორის თანაშემწეა სკოლაში სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის წარმართვის მიმართულებით. </DIV>
<P><B>სკოლის დირექტორი</B></P>
<DIV style="TEXT-INDENT: 20px"><B><I>სკოლის ფარგლებში წარმართავს:</I></B> </DIV>
<UL>
<LI>
<DIV align=justify>სასწავლო-აღმზრდელობით და სასწავლო-სამეცნიერო &nbsp;პროცესს და ზრუნავს სწავლების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფაზე;&nbsp; </DIV>
<LI>
<DIV align=justify>შეიმუშავებს და ამტკიცებს სასწავლო გეგმას, ანუ საპროგრამო საგნების განაწილებას სემესტრებად; ამტკიცებს ლექტორთა მიერ წარმოდგენილ სტუდენტთა საგამოცდო საკითხებსა და ტესტებს (სემესტრული - შუალედური და ფინალური გამოცდები); ადგენს სხვა უნივერსიტეტიდან გადმოსულ სტუდენტთა გამოსაცდელ საკითხებს; ამტკიცებს ლექტორთა მიერ წარმოდგენილ სახელმძღვანელოთა სიას; ადგენს და აკადემიურ საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მისი სკოლის სამაგისტრო პროგრამაზე მომსვლელ სტუდენტთა მისაღები გამოცდების ტესტებს და საკითხებს. </DIV>
<LI>
<DIV align=justify>ადგენს პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო საგნების მოცულობას და თანმიმდევრობას;&nbsp; </DIV>
<LI>
<DIV align=justify>აჯერებს და აზუსტებს სასწავლო სახელმძღვანელოებისა და სხვა მასალის ოდენობას;&nbsp; </DIV>
<LI>
<DIV align=justify>ხელმძღვანელობს სკოლის საბჭოს მიერ საბაკალავრო და სამაგისტრო თემების, ხელმძღვანელების და ექსპერტების განსაზღვრის პროცესს. </DIV>
<LI>
<DIV align=justify>წარმართვს სტუდენტთა სტაჟირებას, საერთაშორისო პროგრამებში ჩართვას, ზრუნავს სტუდენტთა დასაქმებაზე, სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვისათვის და სხვა მიმართულებით.</DIV>
<LI>
<DIV align=justify>სკოლის დირექტორი, რომელსაც გააჩნია დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, ხელმძღვანელობს და თავმჯდომარეობს სკოლის სადისერტაციო საბჭოებს.</DIV></LI></UL>
<P><B>სკოლის საბჭო</B></P>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1.5; TEXT-INDENT: 20px" align=justify>სკოლის დირექტორი სკოლას მართავს სკოლის საბჭოსთან ერთად. სკოლის საბჭოში შედიან: დეპარტამენტის უფროსები, ან პროგრამების ხელმძღვანელები და პროგრამებში დაკავებული ყველა აკადემიური თანამდებობის მქონე პირი. </DIV>
<DIV align=justify><B><I></I></B>&nbsp;</DIV>
<DIV style="TEXT-INDENT: 20px" align=justify><B><I>სკოლის საბჭო:</I></B>&nbsp; </DIV>
<UL>
<LI>
<DIV align=justify>განიხილავს სკოლის აკადემიური სწავლებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის საქმეებს;&nbsp; </DIV>
<LI>
<DIV align=justify>შეიმუშავებს და უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს სხდომაზე დასამტკიცებლად წარადგენს სკოლის მოკლევადიან (1 წლიანი) და გრძელვადიან (3-5 წლიანი) სტრატეგიულ გეგმას;</DIV>
<LI>
<DIV align=justify>განსაზღვრავს საბაკალავრო და სამაგისტრო თემებს, ხელმძღვანელებსა და ექსპერტებს; </DIV>
<LI>
<DIV align=justify>განიხილავს სტუდენტების მიერ აკადემიური პროგრამის დასრულების და მათთვის აკადემიური ხარისხის მინიჭების საკითხს; </DIV></LI></UL>
<P><B>საუნივერსიტეტო დეპარტამენტი/ფაკულტეტი</B> </P>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1.5; TEXT-INDENT: 20px" align=justify>საუნივერსიტეტო სკოლები ზოგ შემთხვევაში &nbsp;შედგება დეპარტამენტებისაგან / ფაკულტეტებისაგან. დეპარტამენტებში სწავლება მიმდინარეობ, ერთი, ან რამდენიმე სასწავლო პროგრამით. დეპარტამენტი უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომზადებას ერთ, ან რამდენიმე სპეციალობაში და მათთვის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებას.</DIV>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1.5; TEXT-INDENT: 20px" align=justify>სასკოლო დეპარტამენტს/ფაკულტეტს ხელმძღვანელობს სასკოლო დეპარტამენტის უფროსი. დეპარტამენტის უფროსი სკოლის დირექტორის თანაშემწეა დეპარტამენტის მართვის მიმართულებით.&nbsp; </DIV>&nbsp;
 
[http://ug.edu.ge/geo/buisness_home.php ეკონომიკის, ბიზნესის და მართვის სკოლა], დირექტორი - კონსტანტინე თოფურია.
<br /><small>სპეციალობები:
* საჯარო ადმინისტრირება
* ეკონომიკა
* ბიზნესის მართვის რაოდენობრივი მეთოდები (ქვონტი)
* მენეჯმენტი
* ბუღალტერია და აუდიტური საქმე
* ფინანსები და საბანკო საქმე
* მარკეტინგი
* ფინანსები და საბანკო საქმე (გრენობლის (WESFORD) ბიზნესისა და მენეჯმენტის უმაღლეს სკოლასთან)
* მენეჯმენტი (გრენობლის (WESFORD) ბიზნესისა და მენეჯმენტის უმაღლეს სკოლასთან)
* მარკეტინგი (გრენობლის (WESFORD) ბიზნესისა და მენეჯმენტის უმაღლეს სკოლასთან)
* ბუღალტერია და აუდიტური საქმე (გრენობლის (WESFORD) ბიზნესისა და მენეჯმენტის უმაღლეს სკოლასთან)
* ფინანსები და საბანკო საქმე (ორმაგი ხარისხის პროგრამა საქართველოს უნივერსიტეტისა და ვისკონსინის შტატის ლეიკლანდის კოლეჯს შორის)
* მენეჯმენტი (ორმაგი ხარისხის პროგრამა საქართველოს უნივერსიტეტისა და ვისკონსინის შტატის ლეიკლანდის კოლეჯს შორის)
* მარკეტინგი (ორმაგი ხარისხის პროგრამა საქართველოს უნივერსიტეტისა და ვისკონსინის შტატის ლეიკლანდის კოლეჯს შორის)
* ბუღალტერია და აუდიტური საქმე (ორმაგი ხარისხის პროგრამა საქართველოს უნივერსიტეტისა და ვისკონსინის შტატის ლეიკლანდის კოლეჯს შორის)
</small>
[http://ug.edu.ge/geo/jurnalist_home.php სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა], დირექტორი - ნათია კალაძე.
<br /><small>სპეციალობები:
* ჟურნალისტიკა
* საზოგადოებასთან ურთიერთობა
* პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები
</small>
[http://ug.edu.ge/geo/law_home.php სამართლის სკოლა], დირექტორი - ნუკრი გელაშვილი.
<br /><small>სპეციალობი:
* სამართალმცოდნეობა</small>
[http://ug.edu.ge/geo/humanitar_home.php ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა], დირექტორი - თინათინ ღუდუშაური
<br /><small>სპეციალობები:
* არქეოლოგია
* ხელოვნების ისტორია
* ისტორია (საქართველოს, მსოფლიოს)
* ფილოლოგია (ინგლისური ენა და ლიტერატურა)
* ფილოლოგია (გერმანული ენა და ლიტერატურა)
* შედარებითი ლიტერატურა (ქ. ბათუმი)
* სოციალური ფსიქოლოგია (ქ. ბათუმი)
* ფილოლოგია (იტალიური ენა და ლიტერატურა (ერთობლივი პროგრამა რომის უნივერსიტეტთან )
* არქეოლოგია (ერთობლივი პროგრამა რომის უნივერსიტეტთან )
* ხელოვნების ისტორია (ერთობლივი პროგრამა რომის უნივერსიტეტთან )
</small>
[http://ug.edu.ge/geo/it_home.php ინფორმაციული და საინჟინრო ტექნოლოგიების სკოლა], დირექტორი - სერგო ცირამუა
<br /><small>სპეციალობები:
* კომპიუტერული ტექნოლოგიები
* გამოყენებითი მათემატიკა
[http://ug.edu.ge/geo/health_home.php საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სკოლა], დირექტორი - თამარ ლობჟანიძე
<br /><small>სპეციალობები:
* საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მენეჯმენტი
* ჯანდაცვის ადმინისტრირება
* ჯანმრთელობის დაცვის სამართალი
* ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკა
</small>
ანონიმური მომხმარებელი