ძველი ქართული ენა: განსხვავება გადახედვებს შორის

 
სააქეთო ზმნისწინებიდან ყველა რთულფუძიანია, გარდა '''მო''' [[ზმნისწინი]]სა. საიქეთოში რთულია ''გარდა'' (გარ–და) და ''შთა'' (შე–და), ხოლო დანარჩენები მარტივია. გარდა ამ ძირითადი ზმნისწინებისა, არსებობდა ასევე რთულფუძიანი '''მიმო''', რომელიც აქეთ–იქით მოძრაობას გამოხატავდა. მიმო ზმნისწინი ზმნისწინიან ზმნებსაც დაერთვოდა: „მჴედრ მიმოდასდევდნინ“ <ref>შუშანიკის წამება. </ref> ძველ ქართულ ენაში [[ზმნისწინი]] ხშირად გამოეყოფა ზმნის ფუძეს და მათ შორის ნაწილაკი ან სრულმნიშვნელობიანი სიტყვა ჯდება: მო–ვინმე–ვიდეს, მი–რაჲ–იწია.
 
====ხოლმეობითი====
 
==სინტაქსი==