თბილისის არქიტექტურის სამსახური: განსხვავება გადახედვებს შორის

(→‎სტრუქტურა: მონაცემთა განახლება)
 
== სტრუქტურა ==
სამსახური თავის უფლებამოსილებებს ახორციელებს სტრუქტურული ქვედანაყოფების - [[დეპარტამენტი|დეპარტამენტების]] მეშვეობით. არქიტექტურის სამსახური შედგება 54 [[დეპარტამენტი]]სგან<ref name="№24.16.832" />, რომლებიც ასევე იყოფიან განყოფილებებად:
*ურბანული დაგეგმარების დეპატამენტი.
**მიწის ნაკვეთების გამოყენების პირობების განყოფილება;
 
=== სანებართვო დეპარტამენტი ===
* უზრუნველყოფს ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არქიტექტურული პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემისათვის შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებასშეთანხმებას;
* სამსახურის გამართული მუშაობის მიზნით უზრუნველყოფს შესაბამისი წინადადებებისა და რეკომენდაციების მომზადებას;
* ახორციელებს სამსახურის დებულებითა და სხვა სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებულ უფლებამოვალეობებს.<ref name="№24.16.832" />