სამკუთხედი: განსხვავება გადახედვებს შორის

=== ჩახაზული წრეწირი ===
[[ფაილი:Triangle.Incircle.svg|frame|right|სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი მისი ბისექტრისების გადაკვეთის წერტილია.]]
წრეწირს, რომელიც მოცემული სამკუთხედის სამივე გვერდს ეხება, სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი ეწოდება, თავად სამკუთხედს კი - წრეწირზე შემოხაზული სამკუთხედი. სამკუთხედის სამივე ბისექტრისა ერთ წერტილში იკვეთება და ეს წერტილი სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრია. სიბრტყეზე განლაგებულ ნებისმიერ სამკუთხედში შეიძლება წრეწირის ჩახაზვა. სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი ამ სამკუთხედის ფართობისა და ნახევარპერიმეტრის შეფარდების ტოლია. ანუ, თუ სამკუთხედის ნახევარპერიმეტრია ''p'', ფართობი - ''S'', მასში ჩახაზული წრეწირის რადიუსირადიუსის სიგრძე კი - ''r'', <math>r={S \over p}</math>. თუ მართკუთხა სამკუთხედის კათეტებია ''a'' და ''b'', ჰიპოტენუზა - ''c'', ჩახაზული წრეწირის რადიუსი იქნება <math>{a+b-c \over 2}</math>.
:<math>r={S \over p}.</math>
 
თუ მართკუთხა სამკუთხედის კათეტების სიგრძეებია ''a'' და ''b'', ჰიპოტენუზისა კი — ''c'', ჩახაზული წრეწირის რადიუსის სიგრძე იქნება
ტოლგვერდა სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი გამოითვლება ფორმულით <math>r= {a \over 2 \sqrt{3}}</math>, სადაც ''a'' ამ სამკუთხედის გვერდია, ''r'' - მასში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი.
:<math>{a+b-c \over 2}.</math>
ტოლგვერდა სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი გამოითვლება ფორმულით <math>r= {a \over 2 \sqrt{3}}</math>, სადაც ''a'' ამ სამკუთხედის გვერდია, ''r'' - მასში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი.
:<math>r= {a \over 2 \sqrt{3}},</math>
სადაც ''a'' ამ სამკუთხედის გვერდის სიგრძეა, ''r'' — მასში ჩახაზული წრეწირის რადიუსის სიგრძე.
 
== დამოკიდებულებები სამკუთხედში ==
237

რედაქტირება