სამკუთხედი: განსხვავება გადახედვებს შორის

(ორთოგრაფია.)
=== შემოხაზული წრეწირი ===
[[ფაილი:Triangle.Circumcenter.svg|frame|left|სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი მისი გვერდების შუამართობების გადაკვეთის წერტილია.]]
წრეწირს, რომელიც მოცემული სამკუთხედის სამივე წვეროზე გადის, სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი ეწოდება, თავად სამკუთხედს კი - წრეწირში ჩახაზული სამკუთხედი. სამკუთხედის სამივე გვერდის შუამართობები ერთ წერტილში იკვეთება და ეს წერტილი სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრია. სიბრტყეზე განლაგებულ ნებისმიერ სამკუთხედზეა შესაძლებელი წრეწირის შემოხაზვა. სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის დიამეტრი ამ სამკუთხედის ერთ-ერთი გვერდისა და ამ გვერდის მოპირდაპირე კუთხის სინუსის შეფარდების ტოლია. აგრეთვე, თუ სამკუთხედის გვერდებია ''a'', ''b'' და ''с'', ფართობი - ''S'', მასზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი კი - ''R'', <math>R={abc \over 4S}</math>.
:<math>R={abc \over 4S}.</math>
მართკუთხა სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი ჰიპოტენუზის ნახევარია, მისი ცენტრი კი - ჰიპოტენუზის შუაწერტილი.
ტოლგვერდამართკუთხა სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი გამოითვლებაჰიპოტენუზის ფორმულით <math>R= {a \over \sqrt{3}}</math>ნახევარია, სადაცმისი ''a''ცენტრი ამკი სამკუთხედის გვერდია,ჰიპოტენუზის ''R''შუაწერტილი. - მასზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი.
ტოლგვერდა სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი გამოითვლება ფორმულით
:<math>R= {a \over \sqrt{3}},</math>
სადაც ''a'' ამ სამკუთხედის გვერდია, ''R'' — მასზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი.
 
=== ჩახაზული წრეწირი ===
237

რედაქტირება