მაგნიტური ნაკადი: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
[[სურათი:Surface integral illustration.png|right|thumb|სურათი 1: ზედაპირული ინტეგრალის განმარტება გულისხმობს ზედაპირის დაყოფას (უსასრულოდ) მცირე ელემენტებად. თითოეული ასეთი ელემენტი ასოცირდება d'''S''' ვექტორთან, რომლის სიდიდე ელემენტის ფართობის ტოლია, ხოლო მიმართულება ელემენტის გარე ნორმალის პარალელურია.]]
[[სურათი:Surface normal.png|right|thumb|300px|სურათი 2: ზედაპირის ნორმალების ვექტორული ველი.]]
[[სურათი:Magnetic flowmeter.GIF|thumb|სურათი 3: ფლაქსმეტრი]]
The [[flux]] through an element of [[area]] [[perpendicular]] to the direction of magnetic field is given by the product of the [[magnetic field]] and the [[area]] element.
 
More generally, the magnetic flux at any angle to a surface is defined by a [[scalar product]] of the magnetic field and the area element vector.
 
რაიმე ფართობის ელემენტის გამჭოლი მაგნიტური ნაკადი ტოლია ამ [[მაგნიტური ინდუქცია|მაგნიტური ინდუქციის]] ვექტორის ამ ელემენტის მართობული გეგმილისა და ელემენტის ფართის ნამრავლისა.
The direction of the magnetic field vector '''''B''''' is by definition from the south to the north pole of a magnet (within the magnet). Outside of the magnet, the field lines will go from north to south.
 
მაგნიტური ნაკადი რომელიც განჭოლავს რაიმე ზედაპირს, ამ ზედაპირში გამავალი [[ძალწირი|ძალწირების]] რაოდენობის პროპორციულია.
The magnetic flux through a surface is proportional to the number of [[Magnetic field#Magnetic field lines|magnetic field lines]] that pass through the surface. This is the ''net'' number, i.e. the number passing through in one direction, minus the number passing through in the other direction.
 
რაოდენობრივად, რაიმე ''S'' ზედაპირის გამჭოლი მაგნიტური ნაკადი განიმარტება როგორც ამ ზედაპირზე [[მაგნიტური ინდუქცია|მაგნიტური ინდუქციის ვექტორის]] [[ინტეგრალი]] (იხ. სურათები 1 და 2):
Quantitatively, the magnetic flux through a surface ''S'' is defined as the [[integral]] of the magnetic field over the area of the surface (See Figures 1 and 2):
 
:<math>\Phi_m = \int \!\!\!\! \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf S,</math>
<br />
<br />
მაგნიტურ ნაკადს ზომავენ ხელსაწყოთი, რომელსაც ''ქლაქსმეტრიფლაქსმეტრი'' ეწოდება (იხ. სურათი 3).
 
[[სურათი:Magnetic flowmeter.GIF|thumb|флюксметр]] [[Измерительный прибор|Прибор]] для измерения магнитных потоков называется '''Флюксметр''' (от {{lang-lat|fluxus}} — течение и …метр) или веберметр.
 
==ჩაკეტილი ზედაპირის გამჭოლი მაგნიტური ნაკადი==
==ღია ზედაპირის გამჭოლი მაგნიტური ნაკადი==
{{მთავარი|ფარადეის ინდუქციის კანონი}}
[[სურათი:Vector field on a surface.PNG|right|thumb|250px|სურათი 34: ვექტორული ველი '''''F''''' ( '''''r''''', ''t'' ) განსაზღვრული სივრცეში და Σ ზედაპირი, რომლის საზღვარია ∂Σ წირი, რომელიც მოძრაობს '''''v''''' სიჩქარით.]]
 
მაგნიტური ნაკადი რომელიც განჭოლავს რაიმე ღია ზედაპირს არის მნიშვნელოვანი სიდიდე [[ელექტროდინამიკა]]ში, რასაც განაპირობებს [[ფარადეის ინდუქციის კანონი]]. მაგალითად, რაიმე ჩაკეტილი გამტარის მარყუჟის გამჭოლი მაგნიტური ნაკადის ცვლილება იწვევს ამ გამტარში [[ელექტრომამოძრავებელი ძალა|ელექტრომამოძრავებელი ძალის]] გენერაციას, რომელიც [[ფარადეის ინდუქციის კანონი]]ს მიხედვით არის
:<math>\mathcal{E} = \oint_{\partial \Sigma (t)}\left( \mathbf{E}( \mathbf{r},\ t) +\mathbf{ v \times B}(\mathbf{r},\ t)\right) \cdot d\boldsymbol{\ell} = -{d\Phi_m \over dt},</math>
 
სადაც (იხ. სურათი 34):
:''<font style="font-family: Brush Script MT; font-size:130%;">E</font>'' არის [[ელექტრომამოძრავებელი ძალა]]
:<font style="font-family: Times New Roman; font-size:110%;">Φ</font><sub>m</sub> არის მაგნიტური ნაკადი, რომელიც განჭოლავს '''''∂Σ'''''(''t'') წირით შემოსაზღვრულ ზედაპირს.
1,277

რედაქტირება