მაგნიტური ნაკადი: განსხვავება გადახედვებს შორის

The magnetic flux is usually measured with a fluxmeter. The fluxmeter contains measuring coils and electronics that evaluates the change of voltage in the measuring coils to calculate the magnetic flux.
 
==ჩაკეტილი ზედაპირის გამჭოლი მაგნიტური ნაკადი==
==Magnetic flux through a closed surface==
{{მთავარი|გაუსის კანონი მაგნეტისმისთვის}}
{{main|Gauss's law for magnetism}}
 
[[გაუსის კანონი მაგნეტიზმისთვის]], რომელიც ერთ-ერთია [[მაქსველის განტოლებები]]დან, ამტკიცებს, რომ ნებისმიერი ჩაკეტილი ზედაპირის გამჭოლი მაგნიტური ნაკადი ნულის ტოლია. ეს კანონი შედეგია ემპირიულად დადგენილი ფაქტისა, რომ [[მაგნიტური მონოპოლი]] ბუნებაში არ არსებობს.
[[Gauss's law for magnetism]], which is one of the four [[Maxwell's equations]], states that the total magnetic flux through a [[closed surface]] is equal to zero. (A "closed surface" is a surface without boundaries, such as the surface of a sphere or a cube, but not like the surface of a [[disk (mathematics)|disk]].) This law is a consequence of the empirical observation that [[magnetic monopole]]s have never been found.
 
მათემატიკურად გაუსის კანონს მაგნეტიზმისთვის აქვს სახე::
In other words, Gauss's law for magnetism is the statement:
 
:<math>\Phi_m=\int \!\!\! \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf S = 0,</math>
ნებისმიერი ''S'' ჩაკეტილი ზედაპირისთვის.
for any [[closed surface]] ''S''.
 
==ღია ზედაპირის გამჭოლი მაგნიტური ნაკადი==
1,277

რედაქტირება