მთავარი მენიუს გახსნა

ცვლილებები

1051700 ცვლილების გაუქმება Nukkri-ის მიერ (განხილვა)
|მეთაური1=[[თეიმურაზ I]]
|მეთაური2=[[ისახან ყორჩიბაში]]
|დანაკარგები1=10000
|არმია1=[[20000]]
არმია2=[[60000]]
დანაკარგები1=10000
|დანაკარგები2=14000}}