უნივერსალური დიზაინი: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
(ახალი გვერდი: უნივერსალური დიზაინი - (პლასტიკური მათემატიკა) მოვლენასა და "...)
 
უნივერსალური დიზაინი - (პლასტიკური მათემატიკა) მოვლენასა და "ნივთს თავისთავად" შორის პრინციპულად გავლებულგავლებული საზღვარის ხატოვანი მეთოდებით დაკონკრეტება. საფუძვლად უდევს არა სიმბოლო არამედ კოდი და ურთიერთკავშირის სიმარტივე, უკუპროპორციულად თვითოეულთვითეულ მომხმარებელთან. სუბიექტური ინტერესების და კომერციული მიზნების წარმოქმნისას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ციფრულ კულტურას, რადგან ხატოვანი სისტემების დინამიური განვითარებისას არ მოხდეს მისი მეტისმეტად განზოგადება. უნივერსალური დიზაინი გამორიცხავს რეალიზმის ერთ-ერთ შემოქმედებით მანერამდე დაყვანას. პლასტიკური მათემატიკა შემოქმედებითი სისტემების და მანერების მრავალგვარობას სოციალისტური რეალობის მამოძრავებელ ძალად გარდაქმნის.
ანონიმური მომხმარებელი