მომხმარებლის წვლილი

11 მაისი 2012

9 აპრილი 2012

6 აგვისტო 2011

30 აპრილი 2011

22 იანვარი 2008

20 ოქტომბერი 2007

9 ოქტომბერი 2007

7 ოქტომბერი 2007

2 ოქტომბერი 2007

12 სექტემბერი 2007

9 სექტემბერი 2007

7 სექტემბერი 2007

4 სექტემბერი 2007

25 აგვისტო 2007

11 აგვისტო 2007

5 აგვისტო 2007

25 ივლისი 2007

19 ივლისი 2007

14 ივლისი 2007

3 ივლისი 2007

20 მაისი 2007

11 მაისი 2007

8 მაისი 2007

4 მაისი 2007

1 მაისი 2007

27 აპრილი 2007

23 აპრილი 2007

4 აპრილი 2007

28 დეკემბერი 2006

18 დეკემბერი 2006

16 დეკემბერი 2006