მომხმარებლის წვლილი

13 სექტემბერი 2020

5 ოქტომბერი 2019

29 სექტემბერი 2018

30 სექტემბერი 2016

1 სექტემბერი 2016

21 აგვისტო 2016

24 ნოემბერი 2015

2 სექტემბერი 2015

1 სექტემბერი 2015

25 აგვისტო 2015