მომხმარებლის წვლილი

2 სექტემბერი 2014

3 ივნისი 2014

10 მარტი 2014

19 სექტემბერი 2013

9 მაისი 2013

2 თებერვალი 2013

9 სექტემბერი 2012

30 მარტი 2012

28 თებერვალი 2012

10 აპრილი 2011