მომხმარებლის წვლილი

18 სექტემბერი 2021

17 სექტემბერი 2021

14 სექტემბერი 2021

10 სექტემბერი 2021

7 სექტემბერი 2021

20 აგვისტო 2021

15 აგვისტო 2021

12 აგვისტო 2021

27 ივლისი 2021

21 ივლისი 2021

25 ივნისი 2021

17 ივნისი 2021

16 ივნისი 2021

14 ივნისი 2021

11 ივნისი 2021

10 ივნისი 2021

9 ივნისი 2021

4 ივნისი 2021

1 ივნისი 2021

31 მაისი 2021

16 მაისი 2021

15 მაისი 2021