მომხმარებლის წვლილი

26 იანვარი 2020

21 იანვარი 2020

20 იანვარი 2020

31 დეკემბერი 2019

27 დეკემბერი 2019

25 დეკემბერი 2019

12 დეკემბერი 2019

10 დეკემბერი 2019

9 დეკემბერი 2019

8 დეკემბერი 2019

7 დეკემბერი 2019

5 დეკემბერი 2019

30 ნოემბერი 2019

26 ნოემბერი 2019

23 ნოემბერი 2019

22 ნოემბერი 2019

21 ნოემბერი 2019

15 ნოემბერი 2019

6 ნოემბერი 2019