მომხმარებლის წვლილი

9 მარტი 2019

31 ივლისი 2016

6 აპრილი 2016

5 აპრილი 2016

15 იანვარი 2016

20 სექტემბერი 2015

26 ივლისი 2015

22 აპრილი 2015

17 იანვარი 2015

14 დეკემბერი 2014

8 ნოემბერი 2014

5 ნოემბერი 2014

23 ოქტომბერი 2014

13 ოქტომბერი 2014

12 მაისი 2014

7 ივნისი 2013