მომხმარებლის წვლილი

9 იანვარი 2015

3 დეკემბერი 2014

5 ივნისი 2013

29 მაისი 2013

18 მარტი 2013

12 მარტი 2013

27 აპრილი 2012

30 მარტი 2012

16 მაისი 2011

19 აპრილი 2011

16 ნოემბერი 2010

28 აგვისტო 2009

15 ივნისი 2008

10 დეკემბერი 2007

12 სექტემბერი 2007