მომხმარებლის წვლილი

13 აპრილი 2020

26 თებერვალი 2020

25 დეკემბერი 2019

17 დეკემბერი 2019

1 დეკემბერი 2019

28 ნოემბერი 2019

25 ნოემბერი 2019

11 ნოემბერი 2019

1 ნოემბერი 2019

18 სექტემბერი 2019

2 მაისი 2019

14 მარტი 2019

17 იანვარი 2019

5 დეკემბერი 2018

28 ნოემბერი 2018

7 ნოემბერი 2018

1 ნოემბერი 2018

10 ოქტომბერი 2018

14 მაისი 2018

15 მარტი 2018

21 დეკემბერი 2017

2 ივლისი 2017