სპერი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

სპერი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • სპერი — ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარე თანამედროვე თურქეთის ტერიტორიაზე
  • სპერი — მხარე ისტორიულ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში
  • სპერი, ჯოუზაია ედუარდ — ამერიკელი გეოლოგი