სახელმწიფო საბჭო

მრავალმნიშვნელოვანი

არსებითი სახელი სახელმწიფო საბჭო შეიძლება გულისხმობდეს შემდეგს: