სახალხო მთქმელი — ხალხური სიტყვიერი საგანძურის ზეპირად გადმომცემი, ხშირად მელექსე-მომღერალი. ხალხური მთქმელის (სახალხო მთქმელის) ხელობა ძველ საქართველოში თითქმის ყველგან ფართოდ იყო გავრცელებული. ჩვენს დრომდე აღმოსავლეთ მთიანეთში შემორჩა. შეესატყვისება ევროპულ დრუიდებსა და ბარდებს.

იხილეთ აგრეთვერედაქტირება