საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფო

საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფო — სახელისუფლებო ფორმა, რომელშიც სახელმწიფო იცავს და ხელს უწყობს მოქალაქეების ეკონომიკურ და სოციალურ კეთილდღეობას, თანაბარი შესაძლებლობის პრინციპების საფუძველზე , სიმდიდრის თანაბარი განაწილებისა და საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის დაწესებაზე, იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად მოიპოვონ მინიმალური სტანდარტები კარგი ცხოვრებისთვის.[1] სოციოლოგი თომას მარშალმა თანამედროვე კეთილდღეობის სახელმწიფო აღწერა როგორც დემოკრატიის, კეთილდღეობისა და კაპიტალიზმის ერთობლიობად.[2]

როგორც შერეული ეკონომიკის ნაირსახეობა, კეთილდღეობის სახელმწიფო აფინანსებს სახელმწიფო ინსტიტუტებს ჯანდაცვისა და განათლების საკითხებში, აგრეთვე პირდაპირი დახმარებებით მოქალაქეებს.[3] კეთილდღეობის სახელმწიფოს პირველეული განმარტებით, ის ძირითადად მოქალაქეებს სთავაზობს პენსიებსა და სოციალურ დაზღვევას. აღნიშნული მიდგომა განვითარდა 1880-იანი წლებში, დასავლეთის ინდუსტრიულ ქვეყნებში.[4] დიდი დეპრესია, პირველი მსოფლიო ომი და მეორე მსოფლიო ომი სახელდება, როგორც მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელმაც ხელი შეუწყო კეთილდღეობის სახელმწიფოს ჩამოყალიბებასა და შემდგომ განვითრებას. თანამედროვე კეთილდღეობის სახელმწიფო რეაქტიული გზით აღმოცენდა 1930-იანი წლების დიდი დეპრესიის სახით, როგორც სახელმწიფო ინტერვენციის ფორმა, რომელიც მიზნად ისახავს უმუშევრობის, შემოსავლების დაკარგვის და ფინანსური სისტემის კოლაფსის გამოსწორებას. 1970-იანი წლების ბოლოს თანამედროვე კაპიტალისტური კეთილდღეობის სახელმწიფოებმა დაიწყეს დაღმასვლა, რაც ნაწილობრივ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კაპიტალიზმისა და კეინზიანიზმის ეკონომიკური კრიზისისგან იყო გამწოვეული. მნიშვნელოვანი მიზეზი კი ის იყო, რომ კეთილდღეობის სახელმწიფოს არ ჰქონდა კარგად გამოხატული იდეოლოგიური საფუძველი.[5]

ეტიმოლოგიარედაქტირება

გერმანული ტერმინი sozialstaat („სოციალური სახელმწიფო“) გამოიყენება 1870 წლიდან, გერმანიის sozialpolitiker- ის მიერ შედგენილი სახელმწიფო დახმარების პროგრამების აღსაღწერად, როგორც ბისმარკის კონსერვატიული რეფორმების ნაწილი.[6] გერმანიაში, ტერმინი wohlfahrtsstaat, რაც ინგლისური „კეთილდღეობის სახელმწიფოს“ პირდაპირი თარგმანია, გამოიყენება შვედეთის სოციალური დაზღვევის შესახებ შეთანხმებების აღსაწერად.

„სოციალური სახელმწიფოს“ პირდაპირი ინგლისური მნიშვნელობა არ გამოიყენებოდა ანგლიკანურ ქვეყნებში.[7] თუმცა, მეორე მსოფლიო ომის დროს, ანგლიკანელმა მთავარეპისკოპოსმა უილიამ ტემპლმა, თავის წიგნში — ქრისტიანობა და საზოგადოებრივი წესრიგი (1942), კეთილდღეობის სახელმწიფოს კონცეფცია გამოიყენა.[8] უილიამის „კეთილდღეობის სახელმწიფოს“ გამოყენებას უკავშირდება ბენჯამინ დიზრაელის 1845 წლის რომანი სიბილი: ან ორი ნაცია (სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მდიდარი და ღარიბი), სადაც იგი წერს: „ძალაუფლებას აქვს მხოლოდ ერთი მოვალეობა — უზრუნველყოს საზოგადოების კეთილდღეობა“.[9] როცა მან დაწერა სიბილი,(მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრიც გახდა) მიეკუთვნებოდა ახალგაზრდა ინგლისს, ახალგაზრდულ კონსერვატორულ ჯგუფს. ამ ჯგუფს არ მოსწონდა ის ფაქტი, თუ როგორ მოექცნენ ვიგები ინდუსტრიული რევოლუციის სახელით ღარიბებს. ახალგაზრდა ინგლისის წევრები ცდილობდნენ მხარდაჭერა მოეპოვებინათ პრივილეგირებულ კლასებს შორის, რათა დახმარებოდნენ ნაკლებად შეძლებულ ადამიანებს. საბოლოო მიზანი კი მშრომელების ღირსების აღიარება იყო, რაც მათი წარმოდგენით, ინგლისს ახასიათებდა ფეოდალური შუა საუკუნეების პერიოდში.[10]

თანამედროვე ფორმებირედაქტირება

კეთილდღეობის სახელმწიფოს თანამედროვე პროგრამები, განსხვავდებიან სიღარიბის შემცირების ადრეული ფორმებისგან მათი უნივერსალური, ყოვლისმომცველი ხასიათითდან გამომდინარე. კარგი მაგალითია გერმანიაში ბისმარკის მიერ შექმნილი სოციალური დაზღვევის ინსტიტუტი. სოციოლოგისტი თომას მარშალი თავის უაღრესად გავლენიან ნარკვევში, „მოქალაქეობა და სოციალური კლასი“ (1949), თანამედროვე კეთილდღეობის სახელმწიფოები დაასახელა, როგორც დემოკრატიის, კეთილდღეობისა და კაპიტალიზმის კომბინაცია და ამტკიცებს, რომ მოქალაქეობა უნდა მოიცავდეს ხელმისაწვდომობას როგორც სოციალურ, ასევე პოლიტიკურ და სამოქალაქო უფლებებზე. ასეთი სახელმწიფოების მაგალითებია გერმანია, სკანდინავიის ყველა ქვეყანა, ნიდერლანდები, საფრანგეთი, ურუგვაი, ახალი ზელანდია და გაერთიანებული სამეფო 1930-იან წლებში. ამ დროიდან, ტერმინი კეთილდღეობის სახელმწიფო ვრცელდება მხოლოდ ისეთ სახელმწიფოებზე, სადაც სოციალურ უფლებებს თან ახლავს სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების ფართო სპექტრი.

მსოფლიოს დამოკიდებულება შეიცვალა დიდი დეპრესიის შემდეგ, რასაც მილიონობით უმუშევარი ადამიანი და სიღარიბე მოჰყვა. დიდი დეპრესიის დროს კეთილდღეობის სახელმწიფო განიხილებოდა, როგორც „შუა გზა“ მარცხნივ ულტრაკომუნიზმსა და მარჯვნივ დაურეგულირებელი კაპიტალიზმს შორის.[3] მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პერიოდში, დასავლეთ ევროპის ზოგიერთი ქვეყანა სოციალური მომსახურების ნაწილობრივი ან შერჩევითი მიწოდების ფორმიდან გადავიდა მოსახლეობის შედარებით ყოვლისმომცველ დაფარვაზე. სხვა დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოები ამგვარი ტენდენციით არ გამოირჩეოდნენ. მაგალითად, გაერთიანებული სამეფო, ირლანდია, ესპანეთი და საფრანგეთი. [11]

დღევანდელი კეთილდღეობის სახელმწიფოების საქმიანობა ვრცელდება როგორც ფულადი კეთილდღეობის შეღავათებით (მაგალითად, ხანდაზმულის პენსიების ან უმუშევრობის შეღავათებით), ისე ნატურალური კეთილდღეობის მომსახურებით (მაგალითად, ჯანმრთელობის ან ბავშვთა დაცვის მომსახურებით). ამ დებულებების თანახმად, კეთილდღეობის სახელმწიფოებმა შეიძლება გავლენა მოახდინონ კეთილდღეობისა და პირადი ავტონომიის განაწილებაზე თავიანთ მოქალაქეებში. ასევე გავლენა მოახდინონ იმაზე, თუ როგორ მოიხმარენ მათი მოქალაქეები აღნიშნულ სერვისებს და როგორ ხარჯავენ თავიანთ დროს.[12][13]

ქვეყნების მიხედვითრედაქტირება

ავსტრალიარედაქტირება

1900 წლამდე ავსტრალიაში, კეთილგანწყობილი მოქალაქეების საქველმოქმედო დახმარება, ზოგჯერ ხელისუფლების მხრიდან ფინანსური შენატანები იყო დახმარების მთავარი ინსტრუმენტები, რომლითაც იმ ადამიანებს ეხმარებოდნენ, რომლებსაც არ შეეძლოთ საკუთარი თავის უზრუნველყოფა.[14] 1890-იანი წლების ეკონომიკურმა დეპრესიამ და პროფკავშირების და ლეიბორისტული პარტიების აჯანყებამ ამ პერიოდში განაპირობა კეთილდღეობის რეფორმისკენ მოძრაობის გაძლიერება.[15]

მეორე მსოფლიო ომის დროს, ავსტრალიამ ლეიბორისტული მთავრობის მმართველობის პირობებში შექმნა კეთილდღეობის სახელმწიფო სქემები: 1941 წელს ბავშვთა აღზრდისთვის; ქვრივის პენსია 1942 წელს; მეუღლის შემწეობა 1943 წელს; 1943 წელს პენსიონერთა შვილების დამატებითი შემწეობები; უმუშევართა ავადმყოფთა და განსაკუთრებულ საჭიროებათა მქონე მოქალაქეების დახმარებები 1945 წელს.[14][16]

კანადარედაქტირება

კანადის კეთილდღეობის პროგრამები[17] ფინანსდება და ადმინისტრირდება მთავრობის ყველა დონეზე (13 განსხვავებული პროვინციული / ტერიტორიული სისტემით), და მოიცავს სამკურნალო საშუალებებს, საჯარო განათლებას (გამოსაშვები სკოლის მეშვეობით), სოციალურ საცხოვრებელსა და სოციალურ მომსახურებებს. სოციალური დახმარება გაიცემა პროგრამების საშუალებით. მათ შორისაა სოციალური დახმარება, შემოსავლის გარანტირებული დანამატი, ბავშვთა გადასახადის სარგებელი, ასაკოვანი უსაფრთხოება, დასაქმების დაზღვევა, მშრომელთა კომპენსაცია და კანადა / კვებეკის საპენსიო გეგმები.[18]

საფრანგეთირედაქტირება

1830 წლის საფრანგეთში ლიბერალიზმი და ეკონომიკური მოდერნიზაცია იყო მთავარი მისაღწევი მიზნები. მიუხედავად იმისა, რომ დიდ ბრიტანეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ლიბერალიზმი ძირითადად იყო ინდივიდუალიზმსა და სამართლიანობაზე დაფუძნებული, საფრანგეთში ლიბერალიზმი ემყარებოდა საზოგადოების სოლიდარულ კონცეფციას, მიჰყვებოდა რა ფრანგული რევოლუციის, Liberté, égalité, fraternité („თავისუფლება, თანასწორობა, ძმობა“) პრინციპებს. მესამე რესპუბლიკაში, განსაკუთრებით 1895 და 1914 წლებში „სოლიდარობა“ იყო ლიბერალური სოციალური პოლიტიკის მამოძრავებელი კონცეფცია, რომლის მთავარი ჩემპიონები პრემიერ-მინისტრები ლეონ ბურჟუაზია (1895–96) და პიერ ვალდნკე-რუსო (1899-) 1902) იყვნენ.[19][20] საფრანგეთის კეთილდღეობის სახელმწიფო გაფართოვდა, როდესაც ბისმარკის ზოგიერთი პოლიტიკის გატარება დაიწყო.[21][22] მეტი ყურადღება დაეთმო ინდუსტრიულ შრომას 1930-იან წლებში. პაქსტონი აღნიშნავს, რომ ეს რეფორმები 1940-იან წლების ვიშის რეჟიმის რეფორმების მსგავსად მიმდინარეობდა და მეტიც, აღემატებოდა კიდეც მის მიერ განხორციელებულ ზომებს.

გერმანიარედაქტირება

ოტო ფონ ბისმარკი, გერმანიის უძლიერესი კანცლერი (ოფისში 1871–90), რომელმაც შეიმუშავა პირველი თანამედროვე კეთილდღეობის სახელმწიფოს კონცეფცია. ის ემყარება პრუსიასა და საქსონიაში კეთილდღეობის პროგრამების ტრადიციას, რომელიც დაიწყო ჯერ კიდევ 1840-იან წლებში. ის ზომები, რომლებიც ბისმარკმა გაატარა გულისხმობდა — სიბერის პენსიების დაწესებას, უბედური შემთხვევების დაზღვევასა და თანამშრომლების ჯანმრთელობის დაზღვევას. მან შექმნა თანამედროვე ევროპული კეთილდღეობის სახელმწიფოს საფუძველი. მისი პატერნალისტური პროგრამები მიზნად ისახავდა სოციალური არეულობის თავიდან აცილებას და გერმანიის იმპერიის სამუშაო კლასების მხარდაჭერას, აგრეთვე შეერთებულ შტატებში ემიგრაციის შემცირებას(სადაც ხელფასები უფრო მაღალი იყო, მაგრამ კეთილდღეობა არ არსებობდა.)[23][24] შემდგომში ბისმარკმა მოიპოვა როგორც ინდუსტრიის, ისე გამოცდილი მუშაკების მხარდაჭერა თავისი მაღალი სატარიფო პოლიტიკის საშუალებით, რომელიც იცავდა მოგებას და ხელფასებს ამერიკული კონკურენციისაგან.[25][26] ადოლფ ჰიტლერის ნაციონალური სოციალისტური გერმანიის მუშათა პარტიის მმართველობის 12 წლის განმავლობაში კეთილდღეობის სახელმწიფო გაფართოვდა და მივიდა იქამდე, რომ გერმანიის 17 მილიონზე მეტი მოქალაქე იღებდა დახმარებას ეროვნული სოციალისტური სახალხო კეთილდღეობის (NSV) ეგიდით 1939 წლისთვის.[27] გერმანიაში სოციალური კეთილდღეობის გასაუმჯობესებლად გამოყენებული იქნა შემდეგი პოლიტიკა: ჯანმრთელობის დაზღვევა 1883 წელს, უბედური შემთხვევების დაზღვევა 1884 წელს, უფროსი ასაკის პენსიები 1889 წელს და ეროვნული უმუშევრობის დაზღვევა 1927 წელს.

შუა აღმოსავლეთირედაქტირება

საუდის არაბეთი,[28][29][30] ქუვეითი,[31] და ყატარი კეთილდღეობის სახელმწიფოები გახდნენ ექსკლუზიურად საკუთარი მოქალაქეებისთვის.

კეთილდღეობის სახელმწიფოს შედეგები სიღარიბეზერედაქტირება

ემპირიული მტკიცებულებები მოწმობენ, რომ გადასახადები მნიშვნელოვნად ამცირებს სიღარიბეს ქვეყნებში, სადაც კეთილდღეობის სახელმწიფოს მოწყობა მოქმედებს.[32][33]

ქვეყანა სიღარიბის აბსოლუტური დონე (1960–1991)
[32]
სიღარიბის თანაფარდობა (1970–1997)[33]
კეთ.სახელმწიფომდე კეთ.სახელმწიფო კეთ.სახელმწიფომდე კეთ.სახელმწიფო
  შვედეთი 23.7 5.8 14.8 4.8
  ნორვეგია 9.2 1.7 12.4 4.0
  ნიდერლანდები 22.1 7.3 18.5 11.5
  ფინეთი 11.9 3.7 12.4 3.1
  დანია 26.4 5.9 17.4 4.8
  გერმანია 15.2 4.3 9.7 5.1
  შვეიცარია 12.5 3.8 10.9 9.1
  კანადა 22.5 6.5 17.1 11.9
  საფრანგეთი 36.1 9.8 21.8 6.1
  ბელგია 26.8 6.0 19.5 4.1
  ავსტრალია 23.3 11.9 16.2 9.2
  გაერთიანებული სამეფო 16.8 8.7 16.4 8.2
  აშშ 21.0 11.7 17.2 15.1
  იტალია 30.7 14.3 19.7 9.1

სოციალური ხარჯების გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზერედაქტირება

ქვემოთ მოცემული ცხრილი გვიჩვენებს სოციალურ ხარჯებს, მშპ-ს პროცენტულ მაჩვენებელთან შეფარდებით ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნებისთვის, 2018 წელს:

ქვეყანა სოციალური ხარჯები

(მშპ — %)[34]
წელი
  საფრანგეთი 31.2 2018
  ბელგია 28.9 2018
  ფინეთი 28.7 2018
  დანია 28.0 2018
  იტალია 27.9 2018
  ავსტრია 26.6 2018
  შვედეთი 26.1 2018
  გერმანია 25.1 2018
  ნორვეგია 25.0 2018
  ესპანეთი 23.7 2018
  საბერძნეთი 23.5 2018
  პორტუგალია 22.6 2018
  ლუქსემბურგი 22.4 2018
  იაპონია 21.9 2015
  სლოვენია 21.2 2018
  პოლონეთი 21.1 2018
  გაერთიანებული სამეფო 20.6 2018
  უნგრეთი 19.4 2018
  ახალი ზელანდია 18.9 2018
  ჩეხეთი 18.7 2018
  აშშ 18.7 2018
  ესტონეთი 18.4 2018
  ავსტრალია 17.8 2016
  კანადა 17.3 2017
  ნიდერლანდები 16.7 2018
  ლატვია 16.2 2018
  ლიტვა 16.2 2018
  ისრაელი 16.0 2017
  შვეიცარია 16.0 2018
  ისლანდია 16.0 2018
  ირლანდია 14.4 2018
  თურქეთი 12.5 2016
  სამხრეთ კორეა 11.1 2018
  ჩილე 10.9 2017
  მექსიკა 7.5 2016

ლიტერატურარედაქტირება

 • „Three worlds of welfare capitalism or more? A state-of-the-art report“. დამოწმება journal საჭიროებს |journal=-ს (დახმარება)
 • The Welfare of Nations. Biteback.  The Welfare of Nations. Biteback.  The Welfare of Nations. Biteback. 
 • The Oxford Handbook of the Welfare State. Oxford Handbooks Online.  The Oxford Handbook of the Welfare State. Oxford Handbooks Online.  The Oxford Handbook of the Welfare State. Oxford Handbooks Online. 
 • Esping-Andersen, Gøsta ; პოლიტიკა ბაზრების წინააღმდეგ, პრინსტონი, NJ: პრინსტონის უნივერსიტეტის პრესა (1985). [ ISBN   დაკარგული ]
 • The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton University Press.  The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton University Press.  The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton University Press. 
 • მცოდნე, ბილიკი . სოციალ-დემოკრატიული ამერიკა . ოქსფორდის უნივერსიტეტის პრესა (2014). ISBN 0199322511 ISBN   0199322511
 • კორფი, ვალტერი; „დემოკრატიული კლასის ბრძოლა“; ლონდონი: Routledge (1983).
 • კოლერი, გაბრიელე და დიპტა ჩოფრა; „განვითარება და კეთილდღეობის პოლიტიკა სამხრეთ აზიაში“; ლონდონი: Routledge (2014).
 • „The Scandinavian welfare state in the 1990s: Challenged but viable“. დამოწმება journal საჭიროებს |journal=-ს (დახმარება)
 • Kuhnle, Stein. ევროპის კეთილდღეობის სახელმწიფოს 2000 წლის მარშრუტის გადარჩენა ISBN 041521291X
 • „The decommodified security ratio: A tool for assessing European social protection systems“ (PDF). დამოწმება journal საჭიროებს |journal=-ს (დახმარება)
 • პიერსონი, პ. (1994). კეთილდღეობის სახელმწიფოს დემონტაჟი? რეიგანი, ტეტჩერი და რეპრესიების პოლიტიკა . კემბრიჯი: კემბრიჯის უნივერსიტეტის პრესა.
 • „The New Politics of the Welfare State“. დამოწმება journal საჭიროებს |journal=-ს (დახმარება)
 • როტშტეინი, ბო . მხოლოდ ინსტიტუციებს აქვთ მნიშვნელობა: უნივერსალური კეთილდღეობის სახელმწიფოს მორალური და პოლიტიკური ლოგიკა (კემბრიჯის უნივერსიტეტის პრესა, 1998)
 • რედკლიფი, ბენჯამინი (2013) ადამიანის ბედნიერების პოლიტიკური ეკონომიკა (New York: Cambridge University Press). [ ISBN   დაკარგული ]
 • „Clement Attlee and the foundations of the British welfare state“. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2020-08-06. ციტირების თარიღი: 2020-05-10. დამოწმება journal საჭიროებს |journal=-ს (დახმარება)
 • . Thousand Oaks, CA: SAGE; Cato Institute. . Thousand Oaks, CA: SAGE; Cato Institute. . Thousand Oaks, CA: SAGE; Cato Institute.
 • ვან კერსბერგენი, კ. „სოციალური კაპიტალიზმი“; ლონდონი: Routledge (1995).
 • „Regimes and cultures of social security: Comparing institutional models through nonlinear PCA“. დამოწმება journal საჭიროებს |journal=-ს (დახმარება)

სქოლიორედაქტირება

 1. „Welfare state“. Welfare state. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/639266/welfare-state.
 2. Marshall, Thomas Humphrey (1950). Citizenship and Social Class: And Other Essays. Cambridge: University Press. 
 3. 3.0 3.1 „Welfare state“. Welfare state.
 4. Skocpol, Theda. (1992) Protecting Soldiers and Mothers en. ციტირების თარიღი: 2020-03-21
 5. „Welfare state“. Welfare state.
 6. Fay, S. B. (January 1950). „Bismarck's Welfare State“. Current History. XVIII: 1–7.
 7. Smith, Munroe. „Four German Jurists. IV“. 16. დამოწმება journal საჭიროებს |journal=-ს (დახმარება)
 8. Megginson, William L. „From State to Market: A Survey of Empirical Studies on Privatization“. 39. დამოწმება journal საჭიროებს |journal=-ს (დახმარება).
 9. Disraeli, Benjamin (1862). "Chapter 14", Sybil. 
 10. Alexander (2007). Medievalism. 
 11. Esping-Andersen 1990.
 12. Esping-Andersen, Gøsta (1999). Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0198742005. 
 13. Rice, James Mahmud. „The Temporal Welfare State: A Crossnational Comparison“. დამოწმება journal საჭიროებს |journal=-ს (დახმარება)
 14. 14.0 14.1 History of Pensions and Other Benefits in Australia. Year Book Australia, 1988. Australian Bureau of Statistics (1988). დაარქივებულია ორიგინალიდან — 23 December 2014. ციტირების თარიღი: 23 December 2014.
 15. Health and welfare. The Dictionary of Sydney (2008). დაარქივებულია ორიგინალიდან — 15 August 2012. ციტირების თარიღი: 23 December 2014.
 16. Welfare Review. Parliament of Australia. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 23 December 2014. ციტირების თარიღი: 23 December 2014.
 17. Chapter 1: What is Welfare? დაარქივებული 2019-03-06 საიტზე Wayback Machine. Retrieved: 4 March 2019.
 18. Welfare State. Retrieved: 4 March 2019.
 19. „The Official Social Philosophy of the French Third Republic: Léon Bourgeois and Solidarism“. 1961. დამოწმება journal საჭიროებს |journal=-ს (დახმარება)
 20. (2007) Fragmented France: Two Centuries of Disputed Identity. Oxford UP. 
 21. Allan Mitchell, The Divided Path: The German Influence on Social Reform in France After 1870 (1991) online
 22. „The Welfare State in France, 1870-1914“. 1994. დამოწმება journal საჭიროებს |journal=-ს (დახმარება)
 23. E. P. Hennock, The Origin of the Welfare State in England and Germany, 1850–1914: Social Policies Compared (2007)
 24. Hermann Beck, Origins of the Authoritarian Welfare State in Prussia, 1815–1870 (1995)
 25. Spencer, Elaine Glovka (1979). „Rulers of the Ruhr: Leadership and Authority in German Big Business before 1914“. The Business History Review. 53 (1): 40–64. doi:10.2307/3114686. JSTOR 3114686.
 26. Lambi, Ivo N. (1962). „The Protectionist Interests of the German Iron and Steel Industry, 1873-1879“. The Journal of Economic History. 22 (1): 59–70. doi:10.1017/S0022050700102347. JSTOR 2114256.
 27. Richard J. Evans, The Third Reich in Power, 1933–1939, New York: The Penguin Press, 2005, p. 489
 28. „Saudi Arabia“. ციტირების თარიღი: 23 July 2018. დამოწმება journal საჭიროებს |journal=-ს (დახმარება)
 29. Social Services, Saudinf.com
 30. The Kingdom of Saudi Arabia - A Welfare State. Ministry of Foreign Affairs, Saudi Arabia. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 28 April 2007. ციტირების თარიღი: 23 July 2018
 31. „The Emergence of the Oil Welfare State“. დამოწმება journal საჭიროებს |journal=-ს (დახმარება)
 32. 32.0 32.1 Kenworthy, Lane (1999). „Do Social-Welfare Policies Reduce Poverty? A Cross-National Assessment“ (PDF). Social Forces. 77 (3): 1119–1139. doi:10.2307/3005973. JSTOR 3005973.
 33. 33.0 33.1 Moller, Stephanie (2003). „Determinants of Relative Poverty in Advanced Capitalist Democracies“. American Sociological Review. 68 (1): 22–51. doi:10.2307/3088901. JSTOR 3088901.
 34. Social Expenditure - Aggregated data.