საქარაზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფლების ზედა საქარისა და ქვედა საქარის ძველი სახელწოდება.

ლიტერატურა

რედაქტირება