სასაქონლო ერთეული

Emblem-important.svg ეს სტატია ან განყოფილება სპეციალისტის ყურადღებას საჭიროებს.
გთხოვთ დაგვეხმაროთ სტატიის გამართვაში. დეტალებისთვის იხილეთ განხილვის გვერდი

სასაქონლო ერთეული არის განკერძობული ერთობლიობა, რომელიც ხასიათდება საქონლის სიდიდის, ფასის, გარეგნულუ სახის მაჩვენებლებითა და სხვა არტიბუტებით. მაგალითად: სუნამოს ექსტრაქტი არის საქონელი, ხოლო ფირმა „Boss“-ის სუნამოების ნებისმიერი სერიიდან აღებული ერთი ფლაკონი სუნამო, უკვე სასაქონლო ერთეულია.