სასაქონლო ერთეული

სასაქონლო ერთეული არის განკერძობული ერთობლიობა, რომელიც ხასიათდება საქონლის სიდიდის, ფასის, გარეგნულუ სახის მაჩვენებლებითა და სხვა არტიბუტებით. მაგალითად: სუნამოს ექსტრაქტი არის საქონელი, ხოლო ფირმა „Boss“-ის სუნამოების ნებისმიერი სერიიდან აღებული ერთი ფლაკონი სუნამო, უკვე სასაქონლო ერთეულია.