სანაპირო ხაზი — საზღვარი ხმელეთსა და წყალს შორის წყალსატევის ირგვლივ (ზღვა, ტბა, წყალსაცავი). რამეთუ მსხვილი წყალსატევების წყლის დონე ცვალებადია თვით მოკლე დროშიც, ასეთ შემთხვევაში სანაპირო ხაზი წარმოადგენს პირობით გაგებას, რომელიც მიღებულია წყლის ობიექტის დონის საშუალო მრავალწლიური მდგომარეობის შეფარდებით.

სანაპირო ხაზი

სანაპიროს ზონებში გვხვდება ასევე უძველესი სანაპირო ხაზი, რომელიც დგინდება უძველესი სანაპირო რელიეფის ფორმების გავრცელების გათვალისწინებით.

უძველესი სანაპირო ხაზის შესწავლა გვაწვდის მასალას ადრე არსებული სანაპიროსა და მთლიანობაში წყალსატევის ისტორიის გასარკვევად. რელიქტური სანაპირო ხაზის შესწავლა ასევე გვაძლევს დასკვნის გამოტანას, იმის შესახებ, თუ როგორ ტემპსა და ვერტიკალურ მოძრაობას განიცდის დედამიწის ქერქი.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება

  • Геологический словарь, т1, А-Л., М. 1955.