სამწევრისი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

სამწევრისი შეიძლება აღნიშნავდეს: