სამკალი

მრავალმნიშვნელოვანი

სამკალი შეიძლება აღნიშნავდეს: