სამეგრელოს გლეხთა აჯანყება (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი
(გადამისამართდა გვერდიდან სამეგრელოს გლეხთა აჯანყება)

სამეგრელოს გლეხთა აჯანყება შეიძლება აღნიშნავდეს: