სავანა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

სავანა შეიძლება აღნიშნავდეს: