საერთაშორისო ორგანიზაცია

(გადამისამართდა გვერდიდან საერთაშორისო ორგანიზაციები)

საერთაშორისო ორგანიზაცია — სახელმწიფოთაშორისი, მთავრობათშორისი ან არასამთავრობო ხასიათის მუდმივი გაერთიანება, შექმნილი საერთაშორისო შეთანხმების საფუძველზე, საერთაშორისო პრობლემების ერთობლივად გადასაჭრელად. ამ ტერმინით ძირითადად აღნიშნავენ სახელმწიფოთაშორისსა და მთავრობოთაშორის ორგანიზაციებს, როგორიცაა გაერო, ევროპის საბჭო, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია და მისთ. ამგვარი ორგანიზაციების საქმიანობის სფერო და მიზნები საზოგადოების ინტერესშია, თუმცა ზოგიერთი მათგანი უფრო სპეციფიკური მიზნისთვის არის შექმნილი (მაგ. ოპეკი).

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება