მთავარი მენიუს გახსნა

საბაზრო ლოგისტიკა — მყიდველთა მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით, მზა პროდუქციისა და მასალების ნაკადების შექმნა, დაგეგმვა და კონტროლი, მათი წარმოების პუნქტებიდან დაწყებული, მათი საბოლოო დანიშნულების პუნქტებით დამთავრებული.