როსტომიანი

მრავალმნიშვნელოვანი

„როსტომიანი“ შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • როსტომიანი - ქართული ხალხური ეპიკური ძეგლი
  • როსტომიანი - ფირდოუსის „შაჰნამეს“ ქართული ვერსიების საერთო სახელწოდება.