რომანი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

რომანი შეიძლება აღნიშნავდეს: