რე ბემოლი — მუსიკალური ნოტი, რეზე ოდნავ დაბალი და დოზე მაღალი, შუალედური ბგერა, იგივე დო დიეზი. აღინიშნება D♭სიმბოლოთი.