რემიქსი (ინგლ. remix) — სიმღერის ალტერნატიული ვერსია, რომელიც ორიგინალური ვერსიისგან განსხვავდება. რემიქსი იქმნება საწყისი კომპოზიციის რამდენიმე ნაწილის „შერევით“, მასზე სხვადასხვა ხმის თუ სპეცეფექტის დადებით, ტემპის და ტონალობის შეცვლით და ა. შ.