პურიზმი (ლინგვისტიკა)

პურუზმი (ფრანგ. purisme < ლათ. purus „სუფთა, წმინდა“) — ენაში შემოსულ უცხო სიტყვათა (უფრო ნეოლოგიზმების) უკუგდება და მათი შეცვლა დედაენის ხელოვნურად გაცოცხლებული (ან შეთხზული) სიტყვებით.

მაგალითებირედაქტირება

როგორც ყველა ენაში, პურიზმს ქართულშიც უხვად მოეპოვება მაგალითები:

ლიტერატურარედაქტირება