პროტექტორატი დაფუძნებულია ორ სახელმწიფოს შორის ხელშეკრულებაზე, რომლის თანახმადაც ერთი მხარე თავის თავზე იღებს ვალდებულებას, რომ დაიცავს მეორე მხარეს საგარეო თავდასხმის შემთხვევაში. ამის საპასუხოდ, პროტექტორატში მყოფი სახელმწიფო ვალდებულებას იღებს არ იმოქმედოს პროტექტორის წინააღმდეგ და მესამე სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში გაითვალისწინოს პროტექტორი სახელმწიფოს ინტერესები. სახელმწიფო, რომლის მიმართაც ხორციელდება პროტექტორატი, არ კარგავს თავის სახელმწიფოებრიობას.

იტალიის ყოფილი პროტექტორატები

რედაქტირება

ევროპაში:

კოლონიალური იმპერია:

იაპონიის ყოფილი პროტექტორატები

რედაქტირება

პორტუგალიის ყოფილი პროტექტორატები

რედაქტირება

რუსეთის ყოფილი პროტექტორატები

რედაქტირება

ლიტერატურა

რედაქტირება
  • ხუბუა, გიორგი. ფედერალიზმი როგორც ნორმატიული პრინციპი და პოლიტიკური წესრიგი: - თბ., 2000
  • Larousse, Pierre; Paul Augé, Claude Augé (1925). Nouveau Petit Larousse Illustré: Dictionnaire Encyclopédique. Larousse.