პიროსის გამარჯვება

პიროსის გამარჯვებაფრაზეოლოგიზმი რომელიც აღნიშნავს გამარჯვებას ისეთი დანაკარგებით, რომელიც აბათილებს გამარჯვებით მოპოვებულ უპირატესობას. ეს გამოთქმა წარმოიშვა პიროსის გამარჯვებაისას ასკულუმთან ბრძოლაში, როდესაც პიროსმა დაამარცხა რომაელები, მაგრამ ისეთი დანაკარგებით რომ კამპანიის გაგრძელება ვეღარ შეეძლო.

ლიტერატურარედაქტირება

  • Denson, John, The Costs of War: America's Pyrrhic Victories. Transaction Publishers (1997). ISBN 1-56000-319-7.