პარხლის ოთხთავი

მრავალმნიშვნელოვანი

პარხლის ოთხთავის ანუ სახარების სახელწოდებით ორი ქართული ხელნაწერია ცნობილი: