ოჯახი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ოჯახი შეიძლება აღნიშნავდეს:


  • ოჯახი - ქორწინების თუ ნათესაობის საფუძველზე შექმნილი მცირე სოციალური ჯგუფი
  • ოჯახი - ბიოლოგიის სისტემატიკური კატეგორია
  • ოჯახი - 1985 წლის ქართული ფილმი