ოდიგიტრია (ბერძ. Οδηγητρια — გზის მაჩვენებელი), სადაც ღვთისმშობელს მარცხენა ხელზე ყრმა უზის, მარჯვენა ხელით ლოცავს ხოლო მარცხენაში კი გრაგნილი უჭირავს. მას რეპრეზენტაციული, ანუ წარდგინებითი ხატიც ეწოდება. მასში ხაზგასმულია ღვთაებრიობა ყრმისა, მისი დანიშნულება. ოდიგიტრიის ხატი განკაცებისა და უბიწოდ ჩასახვის დოგმატის გამომხატველია.

ღვთისმშობლის ხატები


ოდიგიტრია. ივერიის ღვთისმშობელი