ნოლის ბრძოლა

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინი ნოლის ბრძოლა შეიძლება აღნიშნავდეს მეორე პუნიკური ომის შემდეგ ბრძოლებს: