ნიდერლანდების მუნიციპალიტეტები

ნიდერლანდების მუნიციპალიტეტებინიდერლანდების პროვინციების ადმინისტრაციული ერთეულები (ნიდერლ. gemeenten). 2019 წლის მონაცემებით მათი რაოდენობა ჯამში შეადგენს 355-ს. ნიდერლანდების მუნიციპალიტეტებს ახასიათებს გამსხვილების ტენდენცია. მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით უდიდესია დედაქალაქის, ამსტერდამის მუნიციპალიტეტი (872757), ხოლო ყველაზე მცირე მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა რიცხვი ათასზე ნაკლებია. ნიდერლანდებში ერთ მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა საშუალო რაოდენობა შეადგენს დაახლოებით 49 ათას ადამიანს.

ნიდერლანდების მუნიციპალიტეტები