ნაწყალობევი გლეხი

ნაწყალობევი გლეხიგლეხთა კატეგორია ფეოდალურ საქართველოში. ნაწყალობევი ისეთი გლეხი იყო, რომელიც მეფემ ან დიდმა ფეოდალმა თავის ხელქვეით ფეოდალს რაიმე გაწეული სამსახურისათვის უბოძა ჯილდოდ. ნაწყალობევი გლეხის მფლობელი შეიძლება ყოფილიყო ფეოდალთა სხვადასხვა ფენის (სასულიერო, საერო) წარმომადგენელი.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება

  • მეტრეველი რ., ქსე, ტ. 7, გვ. 345, თბ., 1984