მხედრული (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

მხედრული შეიძლება აღნიშნავდეს: