მთავარი მენიუს გახსნა

ტერმინი მუშახელი შეიძლება რამდენიმე განსაზღვრება ჰქონდეს:

  • მუშახელი (სამუშაოს შემსრულებელი) - ფიზიკური ან გონებრივი სამუშაოს შემსრულებელი. ეს სამუშაო შეიძლება იყოს ნებისმიერი რამ, რაც ადამიანთა ჯგუფის ან მთლიანად საზოგადოების საჭიროებისთვის სრულდება.
  • მუშახელი (პროფესია) - ხელით, ფიზიკურად შესასრულებელი სამუშაოებისთვის, რაც შეიძლება იყოს ან არ იყოს პროფესია.