მონაცემთა ბიბლიოგრაფიული ბაზა

მონაცემთა ბიბლიოგრაფიულ ბაზას უწოდებენ ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერების მონაცემთა ბაზას, მასალების ორგანიზებულ ციფრულ კოლექციას. მასში შედის აკადემიური ჟურნალები და გაზეთები, კონფერენციების მოხსენებები, რეპორტაჟები, პატენტები, წიგნები და სხვა მასალა. ბიბლიოთეკის კატალოგთან შედარებით, ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერები წარმოადგენენ ანალიტიკას და არა სრულ მონოგრაფიებს. [1]

  1. (2003) International Encyclopedia of Information and Library Science, Second, London: Routledge, გვ. 127.