გიგა ბურდიაშვილი დაიბადა 2002 წლის 26 ოქტომბერს ყვარელში

https://www.youtube.com/channel/Ugxb -aHTPZ69TYBm-lW_MJroA gxb player

https://www.youtube.com/channel/UC37inO236_rkTmDfLQ96zPw gxb effects