ცხრილის სახელი
ველი 1 ველი 2 ველი 3
დასახელება 1 ელემენტი ელემენტი ელემენტი
დასახელება 2 ელემენტი ელემენტი ელემენტი
დასახელება 3 ელემენტი ელემენტი ელემენტი