მომავალი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

მომავალი შეიძლება აღნიშნავდეს: